Jak stosować insektycydy?

Jak stosować insektycydy?

Środki owadobójcze stanowią substancje pestycydowe wykorzystywane w celu zwalczania szkodników, negatywnie oddziałujących na uprawy rolnicze, magazyny z żywnością oraz przestrzeń mieszkalną człowieka. Mogą one zabijać niepożądane organizmy lub ograniczać ich liczebność. Warto wiedzieć, w jaki sposób należy je stosować.

Rodzaje insektycydów

W obrębie insektycydów wyróżnia się pięć grup chemicznych. Środki fosforanoorganiczne. bardzo często wykorzystuje się jako herbicydy i fungicydy. Insektycydy stanowią pochodne kwasu fosforowego, których grupa hydroksylowa została zastąpiona jednostkami uzyskanymi z alkoholi. Środki te są zazwyczaj oleistymi cieczami o charakterystycznym i nieprzyjemnym dla człowieka zapachu. Przykłady insektycydów fosforanoorganicznych stanowią: TEPP, diazinon oraz paration. Środki karbaminianowe obejmują grupę związków stosowanych jako herbicydy, nematocydy oraz fungicydy. Przykłady tego typu produktów stanowią: karbaryl, primor i izolan. Środki polichlorowe są związkami chemicznymi, wykazującymi skuteczność w zwalczaniu owadów. Tego typu insektycydy źle rozpuszczają się w wodzie. Wykazują one ponadto dużą odporność na oddziaływanie czynników środowiska zewnętrznego. Insektycydy mają postać krystaliczną lub stanowią oleiste ciecze o intensywnym zapachu. Przykładami związków polichlorowych są: DDT, aldryna, chlordan i lindan. W obrębie insektycydów wyróżnia się także neonikotynoidy. Przykładami tego typu środków są: imidakloprid i klotianidyna oraz tiametoksam. Należy zaznaczyć, że neonikotynoidy niekorzystnie oddziałują na zdrowie człowieka, ptaków oraz wodnych bezkręgowców. Ostatnią grupę stanowią pyretroidy, będące naturalnymi i syntetycznymi produktami ochrony roślin. Przykładami tego typu środków są: ceneryna, pyretryna oraz jasmolina.

Zastosowanie

Zabiegów na bazie insektycydów nie należy przeprowadzać w fazie aktywności owadów, zapylających rośliny. Warto również pamiętać, że organizmy, które szybko się rozmnażają, mogą uodpornić się na działanie konkretnego preparatu. Nie należy zatem stosować insektycydu przez długi okres. Przeprowadzając zabiegi ochronne, warto pamiętać o odpowiedniej ochronie twarzy oraz skóry. Oprysków nie należy ponadto przeprowadzać w przypadku dużego wiatru.

Insektycydy stanowią skuteczne rozwiązanie w walce z owadami. Przed użyciem konkretnego preparatu należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta. Chcąc uzyskać optymalny efekt oprysków, warto wybrać produkty ochronne dostępne na stronie Syngenta.pl.