Pabianice planują zakup pierwszych autobusów elektrycznych dzięki unijnemu dofinansowaniu

Pabianice planują zakup pierwszych autobusów elektrycznych dzięki unijnemu dofinansowaniu

W najbliższym czasie, Pabianice, położone pod Łodzią, chcą nabawić swoją pierwszą flotę autobusów na prąd. W tym przedsięwzięciu miastu ma wesprzeć Unia Europejska, poprzez program „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego”. Poza powyższym, planowane jest także ulepszenie całego systemu komunikacyjnego, który obejmuje inwestycje w miejscowej zajezdni autobusowej MZK oraz remonty przystanków.

Ostatnio donosiliśmy o zamiarach remontu pabianickiej pętli tramwajowej „Duży Skręt”. Jednakże, ten projekt stanowi tylko część większego programu unijnego, mającego na celu polepszenie warunków korzystania z komunikacji miejskiej. Lokalna władza zamierza również ubiegać się o środki na dokonanie niezbędnych inwestycji w tabor oraz infrastrukturę autobusową.

„Projekt 'Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach, etap II’ został wpisany do strategii ZIT z myślą o pozyskaniu dofinansowania w ramach pozakonkursowego Funduszu Europejskiego Łódź 2027” – informuje Aneta Klimek, rzecznik prasowy prezydenta Pabianic. Wpisanie projektu do omawianej strategii daje większe szanse na otrzymanie unijnego wsparcia. W przypadku projektów realizowanych na podstawie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, kluczowe znaczenie ma umieszczenie danego działania w tym dokumencie, który jest opracowywany przez samorządowe stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny. Następnie strategia jest konsultowana z urzędem marszałkowskim i po zakończeniu tych rozmów, region przyznaje dotacje na podstawie wniosków, bez konieczności rywalizacji o fundusze z innymi podmiotami.