Osiągnięcia uczniów z ósmych klas na egzaminach w Pabianicach

Osiągnięcia uczniów z ósmych klas na egzaminach w Pabianicach

W całym kraju, liczba uczniów z klas ósmych, którzy przystąpili do egzaminów wynosiła 220.900, co stanowiło 96 procent wszystkich uczniów (230.100). Wśród nich było około 11.300 obywateli Ukrainy. Na terenie Pabianic do egzaminu przystąpiło 245 uczniów, a w całym powiecie – 583.

Na poziomie krajowym, wyniki testu z języka polskiego wynosiły średnio 61 procent, z matematyki – 52 procent, a z języka angielskiego – 66 procent. Pozostałe wyniki wyglądały następująco: język francuski – 88 procent, hiszpański – 72 procent, niemiecki – 53 procent, rosyjski – 79 procent, włoski – 47 procent.

Średnie wyniki w województwie łódzkim wyniosły: 60 procent z języka polskiego, 52 procent z matematyki i 65 procent z języka angielskiego. Najlepsi uczniowie pochodzili z Łodzi (średnia 71,25 procent), Skierniewic (średnia 71 procent) oraz powiatu pabianickiego, który zajął trzecie miejsce ze średnią 69,97 procent.

Statystycznie rzecz biorąc, wyniki uczniów z naszego regionu nie różniły się od średniej krajowej. W kraju, województwie, powiecie i mieście najlepsze wyniki były osiągane na egzaminie z języka obcego. Średnia z języka angielskiego była znacznie wyższa niż z języka polskiego. Wynika to z nacisku rodziców, którzy uważali, że znajomość języka obcego jest niezbędna dla rozwoju zawodowego i życiowego ich dzieci – tłumaczy Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Oświaty w UM Pabianic.

Na terenie powiatu pabianickiego egzamin przystąpiło 585 uczniów. W Konstantynowie Łódzkim było to 109 uczniów ze średnim wynikiem 72,83 procenta. W Pabianicach egzamin zdawało 245 uczniów (średnia – 70,29 procent), Dłutów: 27 osób (średnia – 65,89 procent), Dobroń: 35 osób (średnia – 60,46 procent), Ksawerów: 48 osób (średnia – 75,29 procent), Lutomiersk: 65 osób (średnia – 62,09 procent), gm. Pabianice: 56 osób (średnia – 75,48 procent).