Protest przeciwko budowie kopalni piachu

Protest przeciwko budowie kopalni piachu

28.09.2020 odbył się protest powstaniu odkrywkowej kopalni piachu w Porszewicach. Demonstranci pojawili się pod Urzędem Gminy w Pabianicach.

Protestujący zarzucali wójtowi, że w tamtym roku pozwolił na wycinkę l13 hektarów lasów. Na wykarczowanym terenie wydobywany będzie piasek pod budowę obwodnicy Łodzi. Po zakończeniu prac teren będzie zrekultywowany. Pismo o pozwolenie wystosowała kuria diecezjalna, do której należy teren leśny. Obecnie jest on już wydzierżawiony przez przedsiębiorcę, który będzie budował drogę.

Protestujący wskazywali, że wycinka lasu i sama kopalnia będą negatywnie wpływać na środowisko. Doprowadzi to do degradacji terenu i zniszczenia siedlisk wielu zwierząt. To nie jest pierwszy protest związany z kopalnią „Porszewice I”. Było ich już kilka. Pierwszy odbył się krótko po tym, jak informacja o karczowaniu lasu przedostała się do informacji publicznej.  Wystosowywane były także petycje. Na problem zwracali uwagę także organizacje ekologiczne. Wójt nie ustosunkował się do otrzymywanych pism.

Źródło: Pabianice TV