Zakończył się nabór do pabianickiej straży miejskiej

Zakończył się nabór do pabianickiej straży miejskiej

Straż miejska w Pabianicach właśnie ogłosiła zakończenie naboru. Zgłosiło się 3 kandydatów.

Straż poszukiwała kandydatów na 3 stanowiska. i właśnie tylu się zgłosiło. W rekrutacji ujęto także jedną osobę, która zgłosiła się we wcześniejszym naborze. Niestety, nie mogła ona przejść kolejnych etapów rekrutacji z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem.

Szef straży liczy na to, że uda się obsadzić wszystkie etaty. Bowiem już od dłuższego czasu pabianicka straż miejska boryka się z problemami kadrowymi. Kiedyś w komendzie pracowało 40 pracowników i taka właśnie ilość pracowników byłaby najlepsza według komendanta Tomasza Makrockiego. Tymczasem po obsadzeniu 3 etatów straż będzie liczyć sobie 30 pracowników.

Teraz należy sprawdzić, czy spełniają oni wszelkie wymogi, w tym formalne. Jeżeli kandydaci przejdą ten etap, odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, testy wiedzy i testy sprawności fizycznej. W podobny sposób wygląda rekrutacja do policji. Wyniki naboru poznamy za miesiąc.