Historyczne ciekawostki o Pabianicach

Historyczne ciekawostki o Pabianicach

Pabianice to miasto o długiej historii. Spotykały się tu różne kultury i wyznania. Miasto też przebyło długo drogę od małej osady po miasto przemysłowe. Co jeszcze warto wiedzieć o Pabianicach?

Historia herbu Pabianic

Herb Pabianic przedstawia 3 złote korony na niebieskim tle. Wedle legendy miasto odwiedzało regularnie 3 królów – Jan III Sobieski, Władysław Jagiełło i … tożsamość trzeciego niestety nie jest znana.

Pabianice jako osada

Pabianice powstały jako niewielka leśna osada na przełomie X i XI w. Miejscowość nabrała znaczenia w XIII wieku, gdy nadano jej prawa miejskie i stała się posiadłością kościoła krakowskiego.

Mury obronne

Spodziewać się można, że w tak starym mieście można znaleźć choć fragmenty murów obronnych. Tych jednak w Pabianicach nie ma i nigdy nie było. Dlatego osada często była najeżdżana przez obce wojska. Miasto jednak dysponowało dworem obronnym.

Więcej ludzi, niż w Łodzi

Obecnie w Pabianicach żyje 65 tysięcy osób. W Łodzi zaś ponad 10 razy więcej – 728 tysięcy osób. Jednak w historii był taki moment, że Pabianiczan był znacznie więcej niż Łodzian. Było to w na przełomie XVI i XVII wieku – w Pabianicach mieszkało ponad tysiąc osób. Pożary i epidemie sprawiły, że miasto wyludniło się.

Przemysł tkacki

Przemysł tkacki kojarzy się zwykle z Łodzią. Ale przemysł ten pojawił się także w Pabianicach. Początkowo na początku XIX wieku były to głównie warsztaty i niewielkie manufaktury. Pierwsze duże fabryki pojawiły się dopiero w połowie XIX. Należała do nich firma Krusche i Ender. Jej budynek zasłynął z rzeźby prządek na dachu. Rzeźba do dziś jest symbolem Pabianic.

Miasto trzech nacji

Burzliwa historia miasta sprawiła, że mówi się o nim „miasto trzech nacji” – Polaków, Żydów i Niemców. Osadnicy żydowscy i niemieccy zaczęli pojawiać się tu od końca XVIII  wieku. Niemieccy osadnicy zasiedlali głównie Nowe Miasto i byli to specjaliści przemysłu włókienniczego. Żydzi tymczasem mieli swoją bożnicę w Starym Mieście. Zajmowali się oni głównie handlem i rzemiosłem.