Gmina Pabianice zdobywa dotację na usługi społeczne w ramach projektu "CUŚ dla pabianickiego"

Gmina Pabianice zdobywa dotację na usługi społeczne w ramach projektu "CUŚ dla pabianickiego"

Wyjątkowa inicjatywa „CUŚ dla pabianickiego”, prowadzona przez Gminę Pabianice, została nagrodzona znaczącym dofinansowaniem. Projekt skierowany jest ku udzieleniu pomocy tym, którzy ze względu na swój wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają wsparcia w codziennym życiu. Taka pomoc ma za zadanie umożliwić łatwiejsze funkcjonowanie mieszkańcom regionu oraz osobom odpowiedzialnym za ich opiekę. Jak zauważa marszałek województwa łódzkiego, Grzegorz Schreiber, jest to inicjatywa o bardzo dużym znaczeniu.

Projekt ten jest realizowany w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, a konkretnie Działania FELD 07.09 usługi społeczne i zdrowotne. Wyjątkowe znaczenie tej inicjatywy zostało dostrzeżone i docenione. W efekcie Gmina Pabianice otrzymała dofinansowanie na swoje działania w imponującej kwocie 1.738.243,31 złotych. Dodatkowo wkład własny gminy wyniósł 93.537,12 złotych. Całkowita wartość dofinansowanego projektu osiąga zatem niebagatelną sumę 12.645.325,29 złotych.