Nowa linia komunikacji miejskiej z Pabianic do Dłutowa: realizacja porozumienia międzygminnego

Nowa linia komunikacji miejskiej z Pabianic do Dłutowa: realizacja porozumienia międzygminnego

Władze miasta Pabianice ogłosiły, że zawarto umowę z gminą Dłutów, która przewiduje włączenie tej miejscowości do sieci połączeń Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (MZK). Planowane jest, aby usługi transportowe były dostępne przez cały tydzień. Pierwsza trasa zostanie uruchomiona 2 kwietnia.

Porozumienie międzygminne w sprawie zapewnienia transportu publicznego zostało podpisane przez prezydenta Pabianic, Grzegorza Mackiewicza i Grażynę Maślankę, wójta gminy Dłutów, krótko przed wyborami samorządowymi. Na mocy tego porozumienia, istniejąca od 1986 roku linia komunikacji miejskiej nr 265 prowadząca z Pabianic do Pawlikowic zostanie przedłużona do Dłutowa. Obsługę tej linii MZK Pabianice przejęło od MPK Łódź w latach 90. XX wieku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Anetę Klimek z Urzędu Miejskiego w Pabianicach, od 2 kwietnia wybrane trasy będą prowadzić na dodatkowe prawie 7 km, aż do Dłutowa. Autobus będzie robił przystanki w Hucie Dłutowskiej i Budach Dłutowskich. Klimek zwraca uwagę, że jest to kolejne rozszerzenie siatki połączeń MZK Pabianice, które zostało wprowadzone w ostatnim czasie. W ubiegłym roku firma uruchomiła nową linię A41, łączącą duże osiedle Bugaj z linią tramwajową Łódź – Pabianice.

Wcześniej żadna linia komunikacji miejskiej nie docierała do Dłutowa, dlatego tamtejszy samorząd musiał zorganizować nowy kraniec. Został on umieszczony na terenie kompleksu szkolno-przedszkolnego. Autobus będzie miał przystanek obok wiat rowerowych, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli łatwo dojechać rowerem do autobusu, a następnie kontynuować podróż do Pabianic.