Rada Miejska w Pabianicach zdecydowała o podniesieniu ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Rada Miejska w Pabianicach zdecydowała o podniesieniu ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej

W Pabianicach Rada Miejska podjęła decyzję o zwiększeniu tzw. ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej. Ekwiwalent ten wynagradza ich zaangażowanie zarówno podczas akcji ratunkowych, jak i uczestnictwo w ćwiczeniach oraz szkoleniach.

Ostatnie takie podwyższenie miało miejsce dwa lata temu. Wówczas określono stawkę na poziomie 24 złote za każdą rozpoczętą godzinę od momentu zgłoszenia wyjazdu na akcję ratowniczą. Dodatkowo, za udział w szkoleniach przewidziano wynagrodzenie w kwocie 12 złotych.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, te kwoty uległy zmianie. Zostały one zwiększone odpowiednio do 28 złotych za godzinę działania podczas akcji oraz do 14 złotych za udział w szkoleniach. Warto dodać, że te nowe stawki obowiązują z mocą wsteczną, od 1 stycznia bieżącego roku.