Renesansowy Kościół św. Mateusza

Renesansowy Kościół św. Mateusza

Pabianice to miasto w województwie łódzkim, które znajduje się na drugim miejscu pod kątem liczby mieszkańców w aglomeracji łódzkiej. Na terenie Pabianic znajduje się wiele ciekawych miejsc i budowli, aczkolwiek największe zainteresowanie budzi wśród turystów renesansowy kościół św. Mateusza. Historia tej świątyni sięga korzeniami do XVI wieku. Jego pełna nazwa to Kościół św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty oraz św. Wawrzyńca Męczennika, oraz ma charakter zabytkowy. Renesansowy kościół św. Mateusza to najstarsza świątyni w Pabianicach oraz jedna z najstarszych świątyń rzymskokatolickich archidiecezji łódzkiej. 

Renesans w Polsce

Wiek XVI uznawany jest za złoty w kulturze polskiej. To właśnie w trakcie doby renesansu nastąpił rozwój gospodarczy oraz powstały cenne, renesansowe zabytki na terenie Polski. Wśród nich najbardziej popularne są takie zabytki jak: ratusz w Poznaniu, Kaplica Zygmuntowska na Wawelu, czy też całe miasto Sandomierz. W mieście Pabianice w XVI wieku powstał renesansowy kościół św. Mateusza. Jego architektura wskazuje na styl późnego renesansu, aczkolwiek lata powstania wskazują na czas świetności polskiego odrodzenia. Dlaczego warto zobaczyć renesansowy kościół św. Mateusza, będąc w mieście Pabianice?

Renesansowy kościół św. Mateusza – architektura i wnętrze świątyni

Budowla łączy ze sobą różnorodność stylów architektonicznych. Absyda wykonana została w charakterze romańskim, gotycki styl oddają przypory oraz wieża, a renesansowy akcent to m.in. attyki oraz ramiona transeptu. Jeśli jesteś miłośnikiem stylu barokowego, z pewnością spodoba Ci się we wnętrzu kościoła. Warto jednak sprawdzić wcześniej na stronie internetowej, w jakich godzinach odbywają się w kościele Msze. Św. Mateusz Pabianice to świątynia, w której nadal odbywają się nabożeństwa, dlatego, aby nie zakłócać liturgii Mszy Świętej i spokojnie zwiedzić wnętrze kościoła, lepiej zapoznać się z godzinami odbywanych nabożeństw. 

Dlaczego renesansowy kościół św. Mateusza?

Choć świątynia łączy ze sobą wiele stylów architektonicznych to jednak lata jej budowy i powstania obejmują ramy czasowe panującego wówczas w Polsce renesansu. Kościół jest murowany z cegły wraz z zachowanymi detalami w kamieniu. Duże wrażenie robi w kościele prostokątne prezbiterium zakończone półkolistą absydą. Zarówno prezbiterium, jak i ramiona transeptu zakończone są szczytami w stylu późnego renesansu. Wchodząc do wnętrza kościoła, warto zwrócić uwagę na wsparty kolumnami chór oraz przede wszystkim piękne, kolebkowe sklepienie.

Kościół św. Mateusza Pabianice – historia najstarszej świątyni miasta

Kościół św. Mateusza został wybudowany w latach 1583-1588 za sprawą Ambrożego Włocha z Płocka. Wzniesienie budowli zostało sfinansowane przez Kapitułę Krakowską. Dnia 15 listopada w ostatnim roku budowy kościół został poświęcony przez bpa Pawła Dębskiego. Barokowy ołtarz główny wraz z rzeźbami św. Mateusza i św. Wawrzyńca pochodzi z końca XVIII wieku. Ołtarze boczne kościoła natomiast sięgają korzeniami wieku XVIII. W lewych ołtarzu bocznym znajduje się piękny obraz Matki Boskiej Zwycięskiej, zaś w prawym możemy podziwiać obraz Świętej Trójcy. Duże wrażenie robią znajdujące się w kościele dwie rokokowe ławki z herbem Aaron. Warto wejść do wnętrza kościoła, aby zobaczyć ten piękny gotycki wystrój.