Wkrótce odbędzie się jarmark średniowieczny

Wkrótce odbędzie się jarmark średniowieczny

Wkrótce w Pabianicach odbędzie się mały jarmark świąteczny, którego celem będzie przybliżenie paktu, jaki król Jagiełło podpisał z husytami. Organizatorzy wydarzenia przyznają, że mieszkańcy Pabianic za mało o nim wiedzą i dobrym pomysłem, jest przybliżyć im tę wiedzę. Wiadomo, że człowiek najlepiej uczy się, gdy ma wsparcie wizualne, dlatego wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalna wystawa plenerowa.

Upamiętnienie ważnego wydarzenia

16 lipca 2022 roku w Pabianicach odbędzie się mini jarmark świąteczny, na którym będzie można oglądać specjalną wystawę plenerową. Miejscem wydarzenie będzie Park Słowackiego, a całe przedsięwzięcie organizuje Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic. Dlaczego akurat w ten dzień pojawi się to małe wydarzenie? Chodzi o rocznicę podpisania porozumienia między czeskimi husytami a królem Władysławem Jagięłłą. Pakt ten podpisano w Pabianicach i miał on olbrzymie znaczenie na arenie międzynarodowej. Pabianiczanie jednak nie znają go zbyt dobrze, a szkoda. Wydarzenie to miało bardzo duży wpływ na całą późniejszą historię miasta. Między innymi dzięki niemu Pabianice naprawdę zaczęły się liczyć. Sekretarz TMDP Maciej Wlazłowicz zapowiada, że podczas wystawy będzie można zapoznać się ze szczegółami podpisania tego paktu.

Dlaczego warto interesować się historią?

Dlaczego w ogóle warto interesować się jakimś średniowieczem, skoro żyjemy w XXI wieku? Jest wiele solidnych powodów, aby historia znalazła się wśród naszych zainteresowań. Jednym z głównych jest chęć lepszego poznania teraźniejszości. Jeśli będziemy zgłębiać sens dawnych dziejów, to łatwiej będzie nam zrozumieć, co się obecnie dzieje w naszym życiu jak i ogólnie na świecie. Przykładem mogą być chociażby zawiłe kwestie polityczne. Bardzo łatwo dać sobą manipulować jeśli nie rozumiemy zachowań polityków ani motywacji, jakie za nimi stoją. Jeśli jednak prześledzimy, jak wyglądała polityka na przełomie stuleci, to wiele spraw zaczniemy rozumieć. Zauważymy, że schematy się powtarzają i w wielu przypadkach realizuje się je bardzo podobnie. Do tego dochodzą kwestie estetyczne. Architektura i sztuka dawnych dziejów przybliży nas do lepszego doceniania stanu, w jakim znalazły się dzisiaj.