Spotkanie prezydenta Pabianic i posła z nowym ministrem infrastruktury – czy powróci temat bezkolizyjnego przejazdu na ul. Lutomierskiej?

Spotkanie prezydenta Pabianic i posła z nowym ministrem infrastruktury – czy powróci temat bezkolizyjnego przejazdu na ul. Lutomierskiej?

W ostatni wtorek, Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic, wraz z posłem Krzysztofem Haburą, spotkali się w stolicy Polski – Warszawie – z Dariuszem Klimczakiem, świeżo mianowanym ministrem infrastruktury.

Po niedawnej rekonstrukcji rządu, samorząd Pabianic postanowił ponownie podjąć sprawę planowanej budowy przejazdu bezkolizyjnego na ważnej dla miasta ul. Lutomierskiej. Mimo że wcześniej miasto zadeklarowało wsparcie finansowe dla tego projektu, został on zahamowany w 2020 roku. Wówczas to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła zawiesić realizację inwestycji oraz proces wyboru wykonawcy. Przyczyną takiej decyzji było istnienie sporu kompetencyjnego dotyczącego zmiany statusu drogi z krajowej na wojewódzką. Spór ten rozstrzygnął sąd administracyjny, utrzymując zarząd nad DK 71 (ul. Lutomierska) na poziomie krajowym.

Jednakże pojawia się nowa możliwość dla realizacji projektu bezkolizyjnego przejazdu na ul. Lutomierskiej. Nadzieję daje program „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, w ramach którego niebawem ruszy nabór wniosków.

Prezydent Pabianic, Grzegorz Mackiewicz, podkreśla: „Chcemy jak najszybciej rozpocząć proces wyboru wykonawcy inwestycji na ulicy Lutomierskiej. Naszym priorytetem jest przejazd z oświetleniem oraz chodnikiem prowadzącym wzdłuż całej ulicy. Aby przyspieszyć budowę, proponujemy, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK zgłosiły nasze skrzyżowanie do konkursu dotacyjnego, o którym wspomniałem wcześniej”.