Główny projekt Pabianic: Nowa pływalnia w planach Prezydenta miasta

Główny projekt Pabianic: Nowa pływalnia w planach Prezydenta miasta

Dzisiaj na konferencji prasowej, której miejscem było otoczenie basenu, Prezydent Pabianic przedstawił plany dotyczące budowy nowego obiektu pływackiego. Zakończono już prace nad inwestycjami infrastrukturalnymi i tramwajowymi, teraz nadszedł czas na realizację projektu, którego oczekiwało wielu mieszkańców miasta. Planowany basen ma być miejscem służącym zarówno celom sportowym, jak i zapewniającym rekreację.

Kilka tygodni temu powstała grupa robocza złożona z ekspertów finansowych, specjalistów od technologii oraz reprezentantów środowiska sportowego. Celem ich działań jest przeprowadzenie rozmów na temat koncepcji nowej pływalni, która ma powstać na obszarze MOSiR, w sąsiedztwie istniejącego już basenu.

Planowane konsultacje społeczne mają rozpocząć się 15 lutego i potrwają przez dwa tygodnie. Będą one prowadzone dwutorowo. Pierwszym elementem konsultacji będzie spotkanie prezydenta miasta oraz członków zespołu konsultacyjnego z mieszkańcami Pabianic. Spotkanie to odbędzie się w poniedziałek, 19 lutego o godzinie 17:00 w sali numer 4, na parterze Urzędu Miasta w Pabianicach (Zamkowa 16). Drugimi ścieżką udziału w konsultacjach będzie możliwość wypełnienia ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta (BIP). Dla tych, którzy preferują bardziej tradycyjne formy, ankietę będzie można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta czy też na terenie obecnie funkcjonującej pływalni.