Starostwo Pabianickie informuje: od nowego roku wyższe kary za brak terminowych zgłoszeń zbycia lub nabycia pojazdu

Starostwo Pabianickie informuje: od nowego roku wyższe kary za brak terminowych zgłoszeń zbycia lub nabycia pojazdu

Według informacji przekazanych przez Wydział Komunikacji i Transportu, od początku obecnego roku, suma nałożonych kar za niezgłoszenie w odpowiednim czasie zbycia lub nabycia pojazdu sprowadzonego z zagranicy, wyniosła łącznie 232.086 zł. Niewykluczone, że od nadchodzącego roku kwoty te mogą wzrosnąć.

Statystyki z listopada pokazują, że zarejestrowano 985 pojazdów. Z drugiej strony, liczba samochodów zarejestrowanych w innych powiatach spadła, z wyrejestrowaniem łącznie 597 pojazdów. Wydano również 1.002 dowody rejestracyjne oraz przerejestrowano 303 pojazdy bez konieczności wymiany tablic. Wymieniono także 36 dowodów rejestracyjnych.

Jacek Wróblewski, starosta pabianicki, podkreśla znaczenie terminowego dopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu. – Jako urząd jesteśmy zobowiązani do nakładania kar – wyjaśnia. – Nieprzestrzeganie obowiązku rejestracji używanego samochodu w określonym terminie od 1 stycznia będzie skutkować karą w wysokości 500 zł. Tylko w listopadzie Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie nałożył kary w wysokości 13.210 zł.

Zmiany przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, które wejdą w życie od 1 stycznia, przewidują zwiększenie kar. Zniknie obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu, który zostanie zastąpiony przez obowiązek rejestracji pojazdu. Jeżeli ten obowiązek nie zostanie spełniony w ciągu 90 dni, grozić za to będzie kara finansowa w wysokości 1000 zł.