Inwestycje w Pabianicach: rok 2023 zakończeniem wielkich projektów infrastrukturalnych

Inwestycje w Pabianicach: rok 2023 zakończeniem wielkich projektów infrastrukturalnych

Rok 2023 stał się symbolem zakończonych inwestycji w Pabianicach, które skupiały na sobie uwagę przez ostatnie lata. Największym i najbardziej znaczącym z nich było odnowienie linii tramwajowej, która uchodzi za jedną z najważniejszych inwestycji w historii miasta. Skala tej operacji była ogromna – koszt przekroczył 200 mln złotych, co stanowi znaczący procent budżetu miasta wynoszącego około 350 mln zł. Pierwotnie planowano zakończyć ten projekt 2 lata wcześniej, jednak dopiero rok 2023 przyniósł oczekiwane zakończenie prac, kiedy to tramwaj linii 41 po raz pierwszy przejechał po odnowionym torowisku.

W 2023 roku mieszkańcy Pabianic mogli korzystać również z dwóch nowych hal sportowych. Pierwsza z nich znajduje się przy ulicy Grabowej (na terenie PTC) i kosztowała 8,3 mln złotych, z czego około 5 mln złotych pochodziło ze środków rządowych. Druga hala, która powstała na terenie Zespołu Szkół nr 1, kosztowała 15 770 395 złotych. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z programu Polski Ład (10 348 245 zł) oraz ze stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny (5 181 806 zł).

W maju 2023 roku, do dyspozycji mieszkańców oddano odnowiony amfiteatr na Strzelnicy. Jego przebudowa kosztowała 2 099 769 złotych i obejmowała prace na obszarze ponad 1900 m². W ramach inwestycji zamontowano prawie 830 stałych, plastikowych miejsc siedzących, które można uzupełnić o dodatkowe, tymczasowe. Powierzchnia amfiteatru została utwardzona kostką brukową, poprawiono także dostępność sceny poprzez poszerzenie drogi dojazdowej. Dokonano również modernizacji instalacji energetycznej i wpleciono do przestrzeni elementy małej architektury, takie jak balustrady czy kosze na śmieci.