Marian Lelonek – wspomnienie o pedagogu, który kształtował oświatę w Pabianicach

Marian Lelonek – wspomnienie o pedagogu, który kształtował oświatę w Pabianicach

Pan Marian Lelonek był postacią zasłużoną dla edukacji i nauki na terenie powiatu pabianickiego. Przez cały swój zawodowy żywot, nieustannie poświęcał się pracy pedagogicznej i badaniom naukowym, które przyczyniły się do rozwoju sektora oświaty w regionie.

Wielkie zasługi dla środowiska akademickiego miasta i powiatu miał jako założyciel i rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach. Szkoła, która działała przez kilkanaście lat pod jego kierownictwem, stała się miejscem, gdzie młodzież mogła zdobywać wykształcenie na poziomie licencjata na różnorodnych kierunkach humanistycznych. To właśnie dzięki jego staraniom, Pabianice mogły pochwalić się obecnością środowiska akademickiego.

Końcowe pożegnanie tego wybitnego pedagoga odbędzie się 3 listopada. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 13:00 w kościele św. Mateusza. Profesor Marian Lelonek będzie spoczywał na katolickim cmentarzu w Pabianicach.