Brak inicjatywy ze strony radnych miejskich wykazany w Biuletynie Informacji Publicznej

Brak inicjatywy ze strony radnych miejskich wykazany w Biuletynie Informacji Publicznej

Analiza danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego ukazuje zaskakujące braki w aktywności radnych miejskich. Wśród dokumentów, takich jak interpelacje, wnioski czy zapytania, które regularnie publikowane są na stronie, w październiku nie odnotowano żadnych wpisów ze strony 23 radnych.

Interesującym jest fakt, że członkowie Klubu Radnych Koalicyjnego, który wspiera obecnego prezydenta, ostatnią interpelację złożyli jeszcze w maju tego roku. W całym 2023 roku do Biura Rady Miejskiej napłynęły jedynie cztery interpelacje od członków KKR. Przy przypomnieniu, że klub ten składa się z 17 członków, każdy mógłby zgłosić minimum jedną interpelację, co dałoby wynik 17 zgłoszeń.

Sprawy zgłaszane przez radnych za pomocą interpelacji, wniosków oraz zapytań to kluczowe narzędzia komunikacji ze strony rady miejskiej do prezydenta miasta. Dzięki nim radni mają możliwość zwrócić uwagę prezydenta na zagadnienia ważne dla mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy wybrali danego radnego. To one pozwalają zwrócić uwagę na problemy infrastrukturalne, takie jak nierówne chodniki, zanieczyszczone studzienki czy dziury w drogach oraz proponować organizację różnych imprez i akcji na rzecz społeczności lokalnej.

Możliwe jest, że radni komunikują się z prezydentem nieoficjalnie, na przykład podczas nieformalnych spotkań. Jest to jednak szkoda, gdyż taka forma komunikacji nie daje mieszkańcom możliwości śledzenia działań radnych na rzecz ich społeczności.