Terapia rodzinna – kiedy i gdzie szukać pomocy?

Terapia rodzinna – kiedy i gdzie szukać pomocy?

Na co dzień dużo osób mierzy się ze stresem, problemami, a także brakiem czasu dla swojej rodziny. Brak czasu i problemy często przekładają się na zaniedbania dotyczące podtrzymywania bliskich relacji z członkami rodziny. Taka sytuacja może prowadzić do powstawania trudności i konfliktów które doprowadzają do zachwiania prawidłowych relacji. Dobrą formą pomocy w celu poprawienia sytuacji i rozwiązania konfliktów może być wspólna terapia rodzinna.

Terapia rodzinna – na czym polega?

Terapia rodzinna jest formą  wsparcia, polegającej na rozwiązywaniu problemów, konfliktów a przede wszystkim odbudowy więzi między członkami rodziny. Terapia polega na spotkaniach członków rodziny z terapeutą, rozmową z nim o trudnościach i przeszkodach we wzajemnych relacjach. Zazwyczaj  problemy jednego członka rodziny mają wpływ na pozostałych co może prowadzić do narastania konfliktów i braku wzajemnego zrozumienia. Celem terapii rodzinnej jest przy pomocy doświadczonego specjalisty ustalenie źródła kryzysu, nazwanie problemu i wspólna praca nad jego rozwiązaniem.

Kiedy potrzebna jest terapia rodzinna?

Terapia rodzinna pomaga rozwiązać wiele problemów, z jakimi zmagają się członkowie rodziny. Czasami traumatyczne wydarzenia takie jak śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy, rozwód czy separacja są zbyt przytłaczające i rodzina nie potrafi sobie z nimi poradzić. Innymi sygnałami o narastających problemach w relacjach rodzinnych są także między innymi:

  • problemy wychowawcze dzieci;
  • zachowania autodestrukcyjne;
  • brak uczucia więzi, bezpieczeństwa i zrozumienia w rodzinie;
  • zaburzenia odżywiania;
  • problemy we wzajemnej komunikacji;
  • częste kłótnie;
  • nałogi (np. alkohol, narkotyki);
  • przewlekła choroba członka rodziny;
  • nagła zmiana sytuacji życiowej.

Jeśli dostrzeżemy jedną lub kilka podobnych sytuacji w naszej rodzinie warto zastanowić się nad wspólną terapią aby poprawić sytuację. Rozwiązanie narastających problemów oraz konfliktów pozwala odzyskać spokój, wzajemny szacunek i znacznie poprawić samopoczucie wszystkich członków rodziny.

Terapia rodzinna – gdzie szukać pomocy?

Kiedy w rodzinie zaczynają narastać problemy i członkowie nie są w stanie sami ich rozwiązać, często  zaczynamy szukać pomocy w Internecie oraz w różnych poradnikach. Działania na własną rękę mogę jednak pogorszyć sytuację, dlatego najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty i terapii rodzinnej lub ze specjalnej grupy wsparcia  w której uczestniczą osoby z podobnymi problemami i trudnościami. Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się z innymi swoimi doświadczeniami, wątpliwościami, a także na wzajemnym wsparciu emocjonalnym.

Terapia rodzinna bywa długotrwałym procesem, ale niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania rodziny i naprawy komunikacji pomiędzy jej członkami. Terapia rodzinna pozwala na wyznaczenie wzajemnych granic i ich poszanowanie, zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka.