W Pabianicach poszukiwany nowy Starosta, po wygaśnięciu kadencji Krzysztofa Habury

W Pabianicach poszukiwany nowy Starosta, po wygaśnięciu kadencji Krzysztofa Habury

Do Sejmu dostał się Krzysztof Habura, co skutkowało koniecznością zrzeczenia się przez niego funkcji starosty. W związku z tym, 26 października na LXVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego radni mieli za zadanie wytypować kandydata, który przejmie stanowisko starosty.

Jednakże, planowany przebieg sesji został zakłócony wnioskiem formalnym zgłoszonym przez przewodniczącego Koalicyjnego Klubu Radnych – Łukasza Stencla. Wniosek ten zakładał przerwanie obrad. Z 23 członków Rady Powiatu Pabianickiego, na sesji obecnych było 22 (jedyny nieobecny to Krzysztof Pacholak).

Głosowanie nad wnioskiem o przerwanie sesji zakończyło się wynikiem 14 głosów „za”, 6 „przeciw” (Grzegorz Hanke, Jarosław Kosmala, Jarosław Lesman, Tomasz Pierzchała, Krzysztof Waligórski, Marcin Wolski) i jednym wstrzymującym – Robert Rządziński.

Zgodnie z zapowiedziami, obrady mają zostać wznowione następnego dnia o godzinie 10:00. O ile sesja nie zostanie ponownie przerwana, a nic nieprzewidzianego nie pokrzyżuje planów, już jutro powinno być znane nazwisko osoby, która obejmie funkcję starosty.