Archeologiczne odkrycia na Starym Rynku w Pabianicach

Archeologiczne odkrycia na Starym Rynku w Pabianicach

W trakcie wykonywania prac archeologicznych w zachodniej części Starego Rynku w Pabianicach, w pobliżu kościoła św. Mateusza, natrafiono na fragmenty starodawnego bruku wykonanego z kamienia. Ponadto, ujawnione zostały również różnego rodzaju ślady aktywności ludzkiej, które datowane są na okres wczesnego średniowiecza. Wśród nich znalazły się takie artefakty jak ceramika, szkło oraz metale. Zwracają uwagę również odkryte monety oraz inne przedmioty.

Obszar, który dotychczas podlegał nadzorowi archeologicznemu, zajmował 2,8 tys. metrów kwadratowych. Jednakże ze względu na stale rosnącą liczbę znalezisk, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił zastosować moratorium na wszelkiego typu prace ziemne prowadzone poza strefą ochrony archeologicznej. Zarządził także przeprowadzenie dodatkowych badań wykopaliskowych, które pozwolą na dalsze odkrycia.

Zaistniała sytuacja wymusza konieczność poszerzenia obszaru badań archeologicznych o dodatkowe 4,1 tys. metrów kwadratowych, co sprawi, że obejmą one teraz całą powierzchnię płyty rynku. To Konserwator Zabytków ma w najbliższym czasie określić zasady przeprowadzenia ewentualnych dalszych prac w tym zakresie. Decyzje te będą miały bezpośredni wpływ na kierunek prowadzenia przyszłych robót ziemnych.