Jakie zastosowanie w budownictwie ma żwir?

Jakie zastosowanie w budownictwie ma żwir?

Na budowie wykorzystuje się wiele rodzajów kruszyw. Jednym z nich jest żwir. To naturalny materiał skalno-mineralny występujący w różnych frakcjach (uziarnieniu) i pozyskiwany na kilka sposobów. W jaki sposób wykorzystuje go branża budowlana? Gdzie i dlaczego jest niezastąpiony sprawdź!

Czym jest żwir i jakie jego rodzaje można wyróżnić?

Żwir to jedno z najpopularniejszych naturalnych kruszyw. To nic innego jak rozdrobniona materia mineralna lub skalna wydobywana w żwirowniach, a także z rzek i z dna morskiego. Żwir odróżnia się od piasku przede wszystkim wielkością ziaren – jest od niego grubszy. W budownictwie używa się różnych jego rodzajów o średnicy od 2 do 63 mm. W zależności od wielkości i od pochodzenia może mieć wykorzystywany na różne sposoby. Żwir rzeczny płukany należy do najbardziej wszechstronnych, a różne jego frakcje znajdują zastosowanie przy wielu rodzajach robót budowlanych. Natomiast naturalny żwir morski ze względu na swoje zasolenie nie sprawdza się jako typowy żwir budowlany. Bywa używany jedynie w celach dekoracyjnych lub jako podsypka.

Żwir do betonu – produkcja wylewek i prefabrykatów betonowych

Jednym z ważniejszych zastosowań żwiru jest produkcja mieszanek betonowych. Bierze więc udział w wykonywaniu zarówno prefabrykatów, jak i wylewek. To, jaki żwir do betonu zostanie użyty w danej mieszance, ma ogromne znaczenie dla jej właściwości. Nie można w tym celu używać żwiru morskiego ze względu na jego zasolenie. Bardzo ważny jest też odpowiedni dobór frakcji, czyli wielkości ziaren kruszywa. Dlatego żwir do produkcji betonu często jest dostarczany w formie specjalnie opracowanych mieszanek. Może być stosowany zarówno w fabryce, jak i bezpośrednio na budowie.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się wysokiej jakości żwir budowlany, najczęściej o frakcji 2-8 mm (do produkcji cieńszych wylewek) lub 8-16 (do produkcji grubszych wylewek, w szczególności schodów, fundamentów i stropów.

 Wylewka betonowa – żwir do betonu

Na budowach najczęściej jest używany żwir do betonu – służący do tworzenia mieszanek do przygotowywania wylewek. Żwir dodaje się też do betonu używanego do odlewania prefabrykatów.

Żwir do murowania

Czasami wykorzystuje się również żwir do murowania, a konkretnie do tworzenia zapraw. Występuje w ich składzie najczęściej obok piasku. Odpowiednie właściwości zaprawy pozwala uzyskać płukany żwir budowlany o drobnej frakcji. Żwir budowlany przydaje się ponadto przy wykonywaniu podbudowy do fundamenty. Wykorzystuje się go między innymi w roli podsypki i do zagęszczania gruntu.

Żwir drogowy – wykorzystanie kruszywa w budowie dróg

Kruszywa są również niezbędne w drogownictwie. Żwir drogowy jest używany przy każdej budowie drogi. Może służyć za podsypkę lub podbudowę, używa się go w warstwach wiążącej i ścieralnej wraz z innymi składnikami. Żwir na drogę może mieć zarówno drobną, jak i większą frakcję, w zależności od konkretnego zastosowania. Sprawdza się nie tylko przy konstrukcji jezdni, ale również budowie chodników, parkingów i wielu innych obiektów. Powszechnie stosuje się żwir pod kostkę brukową i płyty chodnikowe. Często jest wykorzystywany jako nawierzchnia ścieżek i innych elementów architektury krajobrazu. Wówczas zwraca się uwagę nie tylko na frakcję materiału, ale również na jego właściwości dekoracyjne. Uzupełnieniem tych zastosowań jest wykorzystanie żwiru budowlanego w wykańczaniu ogrodów, parków i innych terenów zielonych. Świetnie sprawdza się również podjazd ze żwiru.

Wszechstronny żwir budowlany

Jak widać, żwir budowlany ma bardzo szerokie zastosowanie, a jego właściwości i jakość są bardzo istotne. Dlatego przy wyborze dostawcy warto się kierować przede wszystkim renomą i doświadczeniem, a nie tylko ceną za tonę. Obecnie bez problemu można zamówić transport żwiru o dowolnych parametrach i pochodzącego ze sprawdzonego źródła bezpośrednio na budowę, niezależnie od jej lokalizacji.