Inicjatywy młodzieżowe w sprawie transformacji województwa łódzkiego

Inicjatywy młodzieżowe w sprawie transformacji województwa łódzkiego

Młodzi ludzie, pełni energii i nowatorskich pomysłów, nieustannie dążą do wprowadzania zmian, zdając sobie sprawę, że to właśnie oni kształtują przyszłość. Świadectwem tego jest niedawne wydarzenie, które miało miejsce w Łodzi – Pierwszy Młodzieżowy Kongres Województwa Łódzkiego.

Inicjatywa ta wyszła spod skrzydeł Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, który funkcjonuje pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego. Jak podkreślił przewodniczący sejmiku, Jakub Kuster, spotkanie to było nie tylko doskonałą możliwością wymiany doświadczeń, ale także platformą umożliwiającą integrację młodych ludzi.

Do udziału w Kongresie zgromadzeni zostali młodzi aktywiści z różnych zakątków województwa. Wśród nich dominowali reprezentanci młodzieżowych rad miejskich, gminnych i powiatowych, a także członkowie samorządów uczniowskich.